Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 11/11/2021 i'w hateb ar 16/11/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57192 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Pa effaith y mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd COP26 yn ei chael ar Gymru yn cyrraedd sero net?

 
2
OQ57215 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y gost gynyddol o fyw ar bobl yng Nghymru?

 
3
OQ57177 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ganran gweithlu Cymru sy'n ennill cyflog byw go iawn neu'n uwch na hynny?

 
4
OQ57202 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Beth yw asesiad y Prif Weinidog o effaith COP26 ar Gymru?

 
5
OQ57211 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn annog twf yn y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn Nwyrain De Cymru?

 
6
OQ57214 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o reolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

 
7
OQ57196 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Gweinidogion Llywodraeth y DU ynghylch y gronfa adnewyddu cymunedol?

 
8
OQ57209 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi rhieni newyddenedigol?

 
9
OQ57212 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer ymateb i'r argyfwng hinsawdd?

 
10
OQ57180 (w) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar annibyniaeth y broses o oruchwylio y Cod Gweinidogol yng Nghymru?

 
11
OQ57210 (w) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog wneud datganiad ar yr oedi wrth drosglwyddo gofal yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda?

 
12
OQ57213 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/11/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am adolygiad Llywodraeth Cymru o ffyrdd a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021?