Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 08/07/2021 i'w hateb ar 13/07/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56773 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella canlyniadau iechyd ym Mhowys?

 
2
OQ56759 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o sut y mae rhaglen Cymru-Affrica wedi cryfhau masnach ag Affrica?

 
3
OQ56781 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael yn dilyn penderfyniad pwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd i ganiatáu i Lywodraeth y DU arddangos baner yr undeb yn ei safle newydd yn y brifddinas?

 
4
OQ56785 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith amrywiolion COVID-19 sy'n peri pryder ar gymunedau yng Nghaerffili?

 
5
OQ56775 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Pa bolisïau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu dilyn i fynd i'r afael â lefelau tlodi hirsefydlog yng Nghymru?

 
6
OQ56794 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y nifer sy'n dewis cael yr ail ddos o frechlynnau COVID-19 yng Nghymru?

 
7
OQ56766 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o lefelau'r dreth gyngor yng Ngorllewin De Cymru?

 
8
OQ56795 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Pa gamau y mae'r Prif Weinidog yn eu cymryd i wella gwasanaethau iechyd yng Ngogledd Cymru?

 
9
OQ56792 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi darparu tai gofal ychwanegol ledled Cymru?

 
10
OQ56770 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Sut y bydd cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer banc cymunedol yn creu buddsoddiad yng nghymunedau Cymru?

 
11
OQ56796 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant tasglu'r cymoedd dros dymor nesaf y Senedd?

 
12
OQ56762 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/07/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu?