Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 07/07/2022 i'w hateb ar 12/07/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ58336 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi mwy o bobl yng Nghwm Cynon i gael gwaith?

 
2
OQ58372 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Sut mae'r Llywodraeth yn cysoni gwaith Cwmni Egino ar ddatblygu gorsafoedd pŵer niwclear â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015?

 
3
OQ58368 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i fusnesau i amsugno costau ynni uwch?

 
4
OQ58360 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun dychwelyd ernes?

 
5
OQ58338 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Beth mae’r Llywodraeth yn ei wneud i warchod y sector rhentu tymor hir yn wyneb twf yn y sector rhentu tymor byr?

 
6
OQ58373 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth iechyd drawsffiniol i gleifion rhwng Lloegr a Gogledd Cymru?

 
7
OQ58350 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am drawsnewid gwasanaethau i wella gofal orthopedig ar draws y GIG?

 
8
OQ58365 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella ansawdd aer yn etholaeth Mynwy?

 
9
OQ58374 (w) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Beth oedd canlyniad y trafodaethau gafodd Gweinidogion gyda rhanddeiliaid ym Mangor ynghylch cynlluniau i wella canol y ddinas?

 
10
OQ58367 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i ddatgarboneiddio diwydiant yng Ngorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro?

 
11
OQ58359 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i amddiffyn trigolion gogledd Cymru rhag yr argyfwng costau byw?

 
12
OQ58371 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/07/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fanteisio ar dîm pêl-droed dynion Cymru yn cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd 2022 fel rhan o'i strategaeth ryngwladol ar gyfer Cymru?