Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 03/06/2021 i'w hateb ar 08/06/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56563 (w) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ynglyn â’r camau sydd wedi eu cymryd i atal llifogydd yng Nghanol De Cymru yn dilyn llifogydd 2020?

 
2
OQ56530 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r defnydd o arferion diswyddo ac ailgyflogi gan gyflogwyr yng Nghymru?

 
3
OQ56575 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch yr Adran Gwaith a Phensiynau yn tandalu pensiynau i fenywod?

 
4
OQ56568 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched, yn enwedig mewn cymunedau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig?

 
5
OQ56557 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddi yn y rhwydwaith rheilffyrdd yn ne-orllewin Cymru?

 
6
OQ56535 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol economi gogledd Cymru?

 
7
OQ56554 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynllun peilot awyr agored ar gyfer cynulliadau torfol yng Nghymru?

 
8
OQ56567 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y rôl y mae'r Gymraeg wedi'i chwarae yn natblygiad Caerdydd fel prifddinas Cymru?

 
9
OQ56574 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr ifanc yng Nghymru?

 
10
OQ56573 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyflwyno brechlyn COVID-19 yn Nwyrain De Cymru?

 
11
OQ56540 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi adferiad y system gofal cymdeithasol o COVID-19?

 
12
OQ56549 (e) Wedi’i gyflwyno ar 03/06/2021

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella seilwaith trafnidiaeth yn ne-ddwyrain Cymru?