Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 28/01/2021 i'w hateb ar 02/02/2021

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ56204 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa feini prawf y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i benderfynu pryd y bydd atyniadau ymwelwyr awyr agored yn gallu ailagor?

 
2
OQ56240 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y gronfa ffyniant gyffredin?

 
3
OQ56233 (w) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad ar ddefnyddio amcangyfrifon poblogaeth fel sail i ddyraniadau cyllid cynghorau lleol?

 
4
OQ56245 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Beth yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd yng Nghaerdydd?

 
5
OQ56249 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o effaith Brexit ar bobl ifanc yng Nghymru?

 
6
OQ56227 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu'r brechlyn COVID-19 yng Nghaerffili?

 
7
OQ56244 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth i ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd sy'n byw yng Nghymru?

 
8
OQ56211 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer adfywio'r stryd fawr yng Ngogledd Cymru?

 
9
OQ56217 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r ddarpariaeth o wasanaethau adsefydlu yn ystod cyfnodau o gyfyngiadau COVID-19?

 
10
OQ56214 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa asesiadau risg y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cynnal hyd yma mewn perthynas ag effeithiau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru?

 
11
OQ56242 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hynt y broses o frechu grwpiau blaenoriaeth yng Nghymru?

 
12
OQ56247 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o helpu plant i ddal i fyny ar yr addysg y maent wedi'i methu yn ystod y pandemig?

Y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip

1
OQ56210 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymyriadau Llywodraeth Cymru i wella diogelwch cymunedol yng Nghwm Cynon?

 
2
OQ56239 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i'r sector gwirfoddol yng Nghymru?

 
3
OQ56230 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cynnal cysylltiadau agos rhwng cymunedau yng Nghymru fel Islwyn a'u cymunedau cyfatebol yn yr Undeb Ewropeaidd?

 
4
OQ56241 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog ddatganiad am rôl gwasanaethau cymorth arbenigol o ran cefnogi goroeswyr trais domestig yn ystod y pandemig?

 
5
OQ56220 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/01/2021

A wnaiff y Dirprwy Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r sector gwirfoddol yn ystod y pandemig?