Cynigion i’w trafod ar 05/08/2020

NDM7358 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Gorffennaf 2020.

Cyflwynwyd gan

 

NDM7359 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Gorffennaf 2020.

Cyflwynwyd gan

 

NDM7360 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5, yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2020.

Cyflwynwyd gan

 

NDM7361 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Angela Burns (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

NDM7362 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Suzy Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 

NDM7363 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Andrew RT Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn lle Angela Burns (Ceidwadwyr Cymreig).

 

NDM7364 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn lle Andrew RT Davies (Ceidwadwyr Cymreig).

 

NDM7365 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol David Melding (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn lle Suzy Davies (Ceidwadwyr Cymreig).

 

NDM7366 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn lle David Melding (Ceidwadwyr Cymreig).

 

NDM7367 - Dadl y Senedd

Wedi’i gyflwyno ar 04/08/2020 | I'w drafod ar 05/08/2020

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr Cymreig).