OAQ(5)0027(CC) (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/09/2016

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael â gweinidogion cyfatebol yn San Steffan ynghylch cyllid adfywio yn dilyn y penderfyniad i adael yr UE?