OQ61453 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2024

Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod digon o ryddhad ardrethi annomestig ar gael i fusnesau bach?