OQ61450 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2024

Pa drafodaethau y mae yr Ysgrifennydd Cabinet wedi'u cael gyda'r Canghellor ynghylch dyfodol cyllid i Gymru?