OQ61331 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/06/2024

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau bod gweithwyr sy'n chwythu'r chwiban yng Nghymru yn gallu gwneud hynny heb ofn?