OQ61292 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/06/2024

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am reoli'r perygl o lifogydd ym mwrdeistref sirol Conwy?