OQ61260 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/06/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r effaith y bydd gwahanol ganlyniadau etholiad cyffredinol y DU yn ei chael ar Gymru?