OQ61246 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/06/2024

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddefnyddio cyfraith gynllunio i gryfhau mesurau i ddiogelu adeiladau hanesyddol?