OQ61200 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

Pa asesiad y mae'r Ysgrifennydd Cabinet wedi'i wneud o'r effaith ar economi Cymru yn sgil y posibilrwydd o gael gwared ar bobl ifanc 18 oed o'r gweithlu i ymgymryd â gwasanaeth milwrol gorfodol?