OQ61189 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil addysg Gymraeg?