OQ61172 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 15/05/2024

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ynghylch yr adolygiad o derfynau cyflymder ar ffyrdd yn Islwyn?