OQ61083 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/05/2024

Pa ystyriaeth y mae yr Ysgrifennydd Cabinet yn ei rhoi i ddiwygio'r dreth gyngor yng Nghymru?