OQ60988 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/04/2024

Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn y dyfodol?