OQ60930 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/04/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o berfformiad Dŵr Cymru wrth gyfyngu gollyngiadau carthion yn Islwyn?