OQ60916 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/04/2024

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y bydd y Bil Seilwaith (Cymru) yn effeithio ar Sir Drefaldwyn?