OQ60796 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/02/2024

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o'r effaith bosibl ar Gymru yn sgil cytundeb Gogledd Iwerddon a phapur gorchymyn ‘Safeguarding the Union’?