OQ60716 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/02/2024

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad ar ddeuoli adrannau 5 a 6 ffordd yr A465 Blaenau'r Cymoedd?