OQ60709 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 14/02/2024

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r effaith y bydd toriadau posibl i'r gyllideb brentisiaethau yn ei chael ar y sector addysg bellach ar Ynys Môn?