OQ60677 (w) Wedi’i gyflwyno ar 14/02/2024

Pa drafodaethau mae’r Gweinidog yn eu cael efo’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglyn a sefydlu ysgol ddeintyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor?