OQ60603 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

Pa asesiad y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i wneud o effaith bosibl Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) ar y nifer sy'n pleidleisio?