OQ60595 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

Pa ystyriaeth y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i rhoi i'r argymhellion yn adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru ar gonfensiwn Sewel?