OQ60408 (w) Wedi’i gyflwyno ar 06/12/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu taclo trais yn erbyn menywod ar y stryd ym Mangor?