OQ60394 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i benderfyniad diweddar Llywodraeth y DU i ddiweddaru Deddf Cŵn Peryglus 1991?