OQ60376 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi llywodraeth leol i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus?