OQ60359 (w) Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023

Pa ystyriaeth mae Pwyllgor y Cabinet ar Ogledd Cymru wedi ei rhoi i wella ffyrdd yn Nwyfor Meirionnydd?