OQ60320 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/11/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflawni cynigion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â llwyth gwaith staff sy'n gweithio yn y sector addysg?