OQ60063 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/10/2023

Sut y mae'r Cwnsler Cyffredinol yn monitro effaith deddfwriaeth Llywodraeth y DU ar allu Llywodraeth Cymru i weithredu cyfraith Cymru?