OQ60062 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/10/2023

Pa ystyriaeth a roddodd y Cwnsler Cyffredinol i gynnwys trefniadau rhannu swyddi ar gyfer rolau Gweinidogol ym Mil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)?