OQ60057 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/10/2023

Sut y mae'r Cwnsler Cyffredinol yn hyrwyddo mwy o dryloywder o ran ymgysylltu rhynglywodraethol ar draws llywodraethau’r Deyrnas Unedig?