OQ60052 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/10/2023

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi’u cael â swyddogion eraill y gyfraith ynghylch y dirywiad mewn gwasanaethau cymorth cyfreithiol i fewnfudwyr yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf?