OQ60010 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/09/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan awdurdodau lleol yr hyblygrwydd i gyflawni eu dyletswyddau statudol mewn ffordd sy'n adlewyrchu anghenion lleol?