OQ59980 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/09/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chydweithwyr mewn llywodraeth leol i sicrhau bod gan bobl mewn llety dros dro amodau byw addas?