OQ59563 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/05/2023

Beth yw asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o effeithiolrwydd y system addysg o ran galluogi symudedd cymdeithasol yng Nghymru?