OQ59479 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i reoleiddio perchnogaeth cŵn yn well?