OQ59478 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023

Beth yw asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru o arferion adennill dyledion mewn llywodraeth leol ar draws Cymru?