OQ59469 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi'i wneud o berfformiad awdurdodau lleol o'u dyletswyddau statudol?