OQ59467 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Chyngor Dinas Casnewydd ynglŷn â'i allu i ddarparu ei wasanaethau statudol?