OQ59463 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar raglen gyfalaf 2023/24 Llywodraeth Cymru?