OQ59374 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/03/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddefnyddio rhagnodi cymdeithasol yn ne-ddwyrain Cymru?