OQ59345 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i fynd i'r afael â thlodi ymhlith pobl hŷn yng Ngorllewin De Cymru?