OQ59321 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2023

Pa asesiad mae'r Gweinidog wedi ei wneud o effaith cyllideb wanwyn Canghellor y DU ar Gymru?