OQ59282 (e) Wedi’i gyflwyno ar 16/03/2023

Pa asesiad mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r goblygiadau i Gymru o gyllideb Llywodraeth y DU?