OQ59265 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y cyfleoedd sydd ar gael i gael mynediad i addysg ôl-16 oed cyfrwng Cymraeg?