OQ59234 (e) Wedi’i gyflwyno ar 02/03/2023

Pa gynnydd mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran ymgorffori gofal iechyd darbodus ym mhob agwedd ar iechyd a llesiant yng Nghanol Caerdydd?