OQ59184 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2023

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o sut y caiff arian loteri ei ddosbarthu yn Islwyn o'i gymharu â gweddill Cymru?